Mučení

Kruté dějiny lidstva

Lidská brutalita aneb "mučení"

17.12.2011 - Rozhodl jsem se definitivně ukončit tvorbu tohoto webu. Hledám spoluautora - jsem ochotný předat stránky někomu, kdo bude vykonávat pravidelnou správu a přidávat nový obsah. Zájemci pište na mail pro další informace.

"Mučení je takové jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení, zpravidla za účelem získání informací při výslechu, jako forma trestu nebo pro potěšení v rámci BDSM." Takovouto přehlednou definici vám nabídne známý portál wikipedia.cz. Co se však za touto strohou větou skrývá?


Mučení je zakázano od roku 1948 "Všeobecnou deklarací lidských práv" a následně i 1949 - "Ženevskou úmluvou na ochranu obětí války." Roku 1975 přijalo Valné shromáždění OSN "Deklaraci o ochraně všech osob před mučením a jiným krutým nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním." následovaly další a další smlouvy, úmluvy...

Že se mučení lidí nepodařilo ve světě zcela vymýtit, nemusím snad psát. Jen v rozvojových zemích sužovaných válkou (v současnosti probíhá takovýchto konfliktů 13!) armády minimálně nerespektují tyto úmluvy, v horším případě přímo decimují a týrají civilní obyvatelstvo i své nepřítele.

Co je však překvapivější, nejsilnější současná velmoc a vehementní zastánce lidských práv po celém světě používá také fyzické či psychiké praktiky z získávání informací. není řeč o nikom jiném, než o CIA a populární technice "waterboarding", kterou široká veřejnost považuje za barbarskou. Přesto se jí američané zastávají a kupříkladu tvrdí, že takto získali až třetinu všech dostupných informací o teroristické oragizaci "Al-Kájda" a jejích odnožích.

Čína rozhodně nepatří ke státům, kde by odsouzenci a vězni spali klidným spánkem. Už jen proto, že Čína jako poslední komunistický stát (vyjma Kuby) razí heslo "Když se kácí les, lítají třísky." Navíc se v jihovýchodní Asii na lidská práva jaksi moc nehraje. Radši moc nerozebírat.

Takovýchto příkladů otevřeného či skrytého porušování lidského práva na bezpečí a přiměřené zacházení bychom našli mnoho. Co vám musí vrtat hlavou: "Smlouvy na ochranu lidských práv máme od roku 1948. Co bylo předtím???" Správná otázka. Lidská práva se "nosí " teprve posledních 60 let, kdežto lidský rod a civilizace jsou staré tisíce a tisíce let.

Podrobně tuto tématiku proberu v dalších příspěvcích...

 
WEB O MUČENÍ A KRUTOSTI. Autorská práva: Kopírování textů bez mého vědomí zakázáno. Texty píšu (výjimky uvedeny), obrázky se snažím vybírat z těch volně šiřitelných. Pište na e-mail.