Mučení

Kruté dějiny lidstva

Teorie

Kat - poslední soudce?

Kat (popravčí, mistr ostrého meče) je člověk, který vykonává popravy lidí odsouzených k trestu smrti. Mučil i odsouzené nebo vymáhal přiznání naobžalovaných. Ve středověku měla města své katy, kteří vykonávali "hrdelní právo". Při práci mu pomáhali jeho pacholci. Často si je také půjčovali za úplatu z jiných měst. Vedle povolání kata vykonávali ještě další věci, jako např. pohodného (rasa - odklízení pošlých zvířat) či úklid stok.

I když kat vykonával rozhodnutí městské rady (později soudů), hlavně ve středověku byl různě omezován. Ve veřejných domech a kostele měl stranou vyhrazené místo, musel chodit většinou oblečeni v černé barvě. Často se stávalo, že musel bydlet za městem na samotě. Díky svému řemeslu se vyznali v anatomii člověka, uměli léčit různé zlomeniny a jiná zranění.

Postupem času se názor lidí na toto povolání měnil a také různá omezení, která tito lidé museli pro své povolání trpět, zmizela. A začali si k povolání kata přibírat ještě jiná zaměstnání.

Plat katů se různil. Každé město, které mělo svého kata ho platilo různě. Většinou dostával týdenní plat a poté za každý vykonaný úkon (popravu, výslech, mučení atd.) další částku, která byla stanovena podle náročnosti.

I když kat vykonával společností odsuzované řemeslo, slušelo se při něm dodržovat slušné chování. Ve středověké Anglii bylo dokonce zvykem při každém úkonu (mučení, výslechu) pěkně pozdravit a rozloučit se. Vrcholem ovšem bylo loučení s odsouzeným při popravách. K dobrým mravům rozhodně patřilo říct těsně před usmrcením "See you soon" ("Uvidíme se brzy").

Druhy trestů a výslechů (výběr):

 • oběšení
 • stětí
 • upálení na hranici
 • lámání v kole (obvykle končilo smrtí)
 • přibíjení za jazyk (ke kůlu, k šibenici)
 • vyříznutí jazyka
 • uříznutí uší nebo nosu
 • useknutí ruky nebo nohy
 • natahování na skřipec
 • vypalování cejchu žhavým železem
 • lámání končetin nebo prstů
 • pálení ohněm nebo žhavým železem
 • mrskání (bičování)
Poslední komentáře
22.12.2010 23:18:34: To je velky omyl a poplatnostlidem. V našich dějinach.Popravčí mistři nepoužívali zádné kápě nepouži...
 
WEB O MUČENÍ A KRUTOSTI. Autorská práva: Kopírování textů bez mého vědomí zakázáno. Texty píšu (výjimky uvedeny), obrázky se snažím vybírat z těch volně šiřitelných. Pište na e-mail.