Mučení

Kruté dějiny lidstva

Techniky mučení

Bičování

Bičování (mrskání) je oblíbený trest běžně používaný od starověku do moderní doby.

K výkonmu tohoto trestu se používá speciální nástroj: bič. Bývá spletený z mnoha kožených řemínků, občas pro zpřísnění trestu opatřených na konci ostrými kovovými háčky.
Bičování jako forma fyzického trestu je známá dlouhá tisíciletí, jeho hlubší význam mu vtiskli až starozákonní židé, kteří tímto způsobem trestali zločiny. Tato forma nebyla považována za společensky nevhodná a ponižující, neodrazila se na privilegiích a postavení. Celý akt probíhal v synagoze za zpívání a předčítání žalmů. Odsouzený mohl podle závažnosti trestu dostat maximálně 40 ran (při používání trojsvazkového biče to znamenalo 13 udeření).

Bičování bylo původně vymyšleno jako trest, který neznamená trvalé zmrzačení. Rány na zádech sice znamenají estetické zohyzdění, ale člověk po uzdravení mohl normálně fungovat.

Již bylo řečeno, že se používaly "plané biče" (s ostrými předměty na konci snopce). Pro trvalou bolest se do ran sypala i sůl (takováto rána působí nositeli bolest i 3 týdny)
Žádné komentáře
 
WEB O MUČENÍ A KRUTOSTI. Autorská práva: Kopírování textů bez mého vědomí zakázáno. Texty píšu (výjimky uvedeny), obrázky se snažím vybírat z těch volně šiřitelných. Pište na e-mail.