Mučení

Kruté dějiny lidstva

Techniky mučení

Psychologické metody mučení

Používání psychologických metod nátlaku na vybraného jedince vyžaduje narozdíl od hrubé síly při fyzickém ubližovaní jistou dávku rafinovanosti a dlouhodobé strategie. Je vodná především k získávání informací, či k likvidaci psychické stránky člověka (kdy se ze samostatného a přínosného jedince stává troska). Takovéhoto člověka už mnohdy není potřeba zabít, nedokáže se bránit ani jinak vzdorovat.
I ti nejsilnější a nejodolnější lidé (muži i ženy) mají své slabé místo. Dříve či později pravděpodobně soustřednému psychickému nátlaku podlehnou. Pokud nepodlehnou plně, odnesou si alespoň nějaké trauma (kandidát na amerického prezidenta John McCain byl zajat ve Vietnamu a dodnes následkem traumatu nezvedne ruce nad hlavu).

V první fázi, kdy věznitelé chtějí oběť pouze potrápit, získat informace bez nějakého dlouhodobého následku na vyslýchaného nebo lehce "zlomit" méně odolné oběti (popř. je konvertovat) je člověk konfrontován především se svými vyhlídkami na budoucnost a strachem z utrpení. Trýznitelé odhalí, jakým způsobem a co budou používat. Jejich cílem je oběť vyděsit.

Ve středověku (tehdy ovšem nemluvíme o psychologickém nátlaku založeném na moderních vědách, sociologii a psychologii atd.) se mučenému před samotným fyzickým trestáním ukazovaly nástroje, které měly být použity. Slabší povahy to zlomilo skoro okamžitě.

V moderních dobách je v kurzu předvšímnaaranžování prostředí, kde je dotyčný chudák
držen. Může jít o strohou místnost bez sedadel, neustálé pouštění silné metalové hudby a nepříjemných skřípavých zvuků, vlhká a tmavá místnost plná hmyzu aj.

Další fází může být zásah do fyziologie člověka, nepravidelné podávání stravy a vody, hladovění, držení v naprosté tmě a tichu atd. V podstatě jde o přerušení vazeb s racionalitou a totální dezorientaci. Člověk je obrazně řečeno uvězněn ve vlastní pokřivené mysli.

Klasickým příkladem brutálního útopku je poprava slepými náboji. Oběť je přesvědčena, že jde na popravu, slyší výstřel, ale neumírá a odnáší si doživotní trauma. Podobné to je při "oběšení", kdy má již oprátku kolem krku a kat sahá po páce, ale na poslední chvíli se přiřítí jezdec s amnestií.

Poslední komentáře
28.05.2015 22:35:30: S "pouštěním silné metalové hudby" bych neměla problém. smiley${1} smiley${1} smiley${1}
 
WEB O MUČENÍ A KRUTOSTI. Autorská práva: Kopírování textů bez mého vědomí zakázáno. Texty píšu (výjimky uvedeny), obrázky se snažím vybírat z těch volně šiřitelných. Pište na e-mail.