Mučení

Kruté dějiny lidstva

Techniky poprav

Garotta

Garotta je způsob popravy, který se používal v Portugalsku a Španělsku, v jejich koloniích a zemích, které byly kdysi pod jejich vlivem.

Posazený odsouzenec byl pomocí zvláštního zařízení udušen nebo mu byl zlomen hrtan a dýchací trubice. Mírnými kmodifikacemi (výstupek pod prvním/druhým krčním obratlem) dochází k přerušní míchy a téměř okamžité smrti.

Tento způsob popravy je značně bolestivý. Dnes se už pravděpodobně nikde pomocí garotty nepopravuje.Garotta je nástroj používaný k popravě zardoušením. Odsouzenec sedí na lavici a je opřen o kůl. Na kůlu je připevněn železný kruh (obojek), který odsouzenci svírá krk. Obojek je pomalu utahován šroubem, dokud se odsouzenec neudusí. V jiné formě je garota drát se dřevěnými rukojeťmi na koncích a je držena popravčím. Později se objevil další typ garoty, u které byla ke šroubu připevněna dvě ramena se zátěží na konci .Stačilo za ně jen prudce škubnout a rychle se otáčející šroub zlomil krk.

Poprvé byla garota užívána ve středověku ve Španělsku, Portugalsku a jejich koloniích. Byla použita i při popravě inckého krále Apahulpy roku 1533. Na začátku 19. století začala být garotta užívána ve Španělsku oficiálně roku 1828se stala jediným povoleným civilním způsobem popravy ve Španělsku. Roku 1851 se totéž stalo v Portugalsku, tam ale byl trest smrti zrušen už v roce 1867 a garota tam nikdy nebyla použita.

Garotta je nástroj, který způsobuje silnou fyzickou bolest. Ale i samotný pohled na takové hrůzostrašné křesto mohlo uvést odsouzence do šoku. Mezi usazením a smrtí odsouzence proběhlo několik dlouhých a bolestivým minut. Rozhodně to nebyl humánní způsob exekuce.

Žádné komentáře
 
WEB O MUČENÍ A KRUTOSTI. Autorská práva: Kopírování textů bez mého vědomí zakázáno. Texty píšu (výjimky uvedeny), obrázky se snažím vybírat z těch volně šiřitelných. Pište na e-mail.